Einde seizoen Damclub Harderwijk

Na de ledenvergadering op 13 juni heeft damclub Harderwijk het seizoen

afgesloten. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen weer.